Atklāta ražošanas ēkas jaunbūve Ķieģeļu ielā 19B, Jēkabpilī.

31.05.2023

Šā gada 30.maijā, svinīgas ceremonijas laikā atklāta  “Ražošanas ēkas jaunbūve Ķieģeļu ielā 19B, Jēkabpilī”.

Darbs pie jaunās ēkas būvniecības uzsākts 2021.gada septembrī, pēc tam, kad tika noslēgts līgums starp Jēkabpils novada pašvaldību un būvniecības uzņēmumu “Arčers”, projekta Nr. 5.6.2.0/19/I/008 “Jēkabpils pilsētas teritorijas revitalizācija jaunu uzņēmumu izveidei” ietvaros. Kopējās objekta būvniecības izmaksas sastāda – 3 194 911,53 euro (bez PVN).

Objekta ietvaros atjaunota degradētā teritorija Ķieģeļu ielā 19, Jēkabpilī, uzcelta ražotnes ēkas jaunbūve, veikti teritorijas labiekārtošanas darbi, kā arī izbūvēts jauns ceļa posms.

Jēkabpils novada pašvaldība turpina īstenot projektu Nr. 5.6.2.0/19/I/008 “Jēkabpils pilsētas teritorijas revitalizācija jaunu uzņēmumu izveidei”. Projekta mērķis – Jēkabpils degradētās teritorijas Ķieģeļu ielas rūpnieciskās zonas revitalizācija, lai attīstītu uzņēmējdarbību atbilstoši Jēkabpils novada pašvaldības attīstības programmai, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālu izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu.

Būvuzraudzību objektā veica IK “Būvzinis-J”, autoruzraudzība uzticēta SIA “REM PRO”, galvenais darbuzņēmējs – SIA “JĒKABPILS PMK”, telpu nomnieks SIA “AIJA AUDIO”. Objekta nomas lietošanas mērķis ir akustisko un apdares paneļu ražošana. Telpu nomnieka ražoto produkciju uzņēmums “Arčers” izmantojis arīdzan citos būvniecības objektos.