Jānis Markulis

Valdes priekšsēdētājs

Dina Zaķīte

Valdes locekle

Mārtiņš Lāma

Valdes loceklis

Maija Baltgalve

Valdes locekle