Uzņēmums aktīvi piedalās nozares un tirgus sakārtošanas, un likumdošanas pilnveidošanas procesos. Tas iestājas par ēnu ekonomikas izskaušanu būvniecības nozarē, pirmkārt, sākot ar to, ka pats izpilda visas saistības pret valsti. SIA Arčers kļuva par pirmo būvniecības uzņēmumu, ko Valsts ieņēmumu dienests iekļāva godprātīgo nodokļu maksātāju Baltajā sarakstā.  

Arčers apzinās, ka tā lēmumi, rīcība un darba rezultāts iespaido ne tikai uzņēmuma rādītājus, bet arī būvniecības nozares un valsts tautsaimniecības attīstību. Mēs iestājamies par godīgu konkurenci, godprātīgām saistībām pret darba ņēmējiem un valsti.

Kompānija līdztekus profesionālajai darbībai pazīstama ar savu atbalstu dažāda veida un mēroga sporta, izglītības un sociālajām norisēm.