Būvkompānija Arčers būvniecības informācijas modelēšanu un vadību (BIM), jeb Gudro būvniecību, sāka izmantot 2017. gadā, sākotnēji apgūstot BIM modelēšanu un pakāpeniski pielāgojot BIM iespējas ikdienas procesiem. 

Šo dažu gadu laikā esam novērtējuši daudzos ieguvumus no BIM izmantošanas, tādēļ turpinām investēt BIM programmās un darbinieku apmācībās. BIM:
– ļauj izveidot uzticamu un savstarpēji pārskatāmu projekta informāciju
– palīdz efektīvi plānot būvniecības darbus, lai veiktu projekta realizāciju noteiktajā termiņā
– atvieglo aktuālās būvniecības informācijas pieejamību un pielietojamību iesaistītiem dalībniekiem
– ļauj pamanīt iespējamos projekta apgrūtinājumus vai kļūdas projekta agrīnā stadijā, kad tie vēl ir vienkārši labojami

Apvienojot BIM sniegtās iespējās ar mūsu būvnieku profesionālo pieredzi, radījām efektīvu un profesionālu komandu, kas labi orientējas BIM vidē un spēj stādāt ar līdzvērtīgiem sadarbības partneriem BIM projektu realizācijā. Līdz ar to lepojamies ar nu jau 8 objektiem, kuru būvniecībā izmantojām Gudro būvniecību – BIM

 

 

JĒKABPILS TIESLIETU NAMS
BIM pielietots: projektēšanas fāzē.
Rezultāts: AR, BK, AVK, UK modeļu izveide projektēšanas laikā

 

STOPIŅU NOVADA KULTŪRAS CENTRS
BIM izmantots: būvniecības posmā: būvkonstrukciju un komunikāciju tīklu pārprojektēšana uz 3D modeli, būvkonstrukciju aprēķins, risinājumu optimizācija, komunikāciju atvērumu koordinācija, būvlaukumā – darbu plānošana, risinājumu optimizācijai būvsapulču laikā, VR brilles – risinājuma skaņošanas vajadzībām.
Rezultāts: BK, AVK, UK modeļu izveide, savstarpēju atvērumu koordinēšana, BIM modeļu izmantošana VR brillēs.

 

LUDZAS PILSĒTAS ĢIMNĀZIJAS PELDBASEINS
BIM izmantots: būvniecības posmā. Būvkonstrukciju projektēšana 3D modelī, būvkonstrukciju aprēķins, elementu optimizācijas un iestrādes plānošana sarežģītas konfigurācijas ēkas ģeometrijai.
Rezultāts: BK modeļa izveide

 

KAZARMU JAUNBŪVE
BIM izmantots: būvniecības posmā. Būvkonstrukciju projektēšanai 3D modelī, būvkonstrukciju aprēķins, teritorijas modeļa izveide no topogrāfijas, virsmas 3D skanēšanas, DVP modeļa izveide, 4D BIM dimensijas simulācijas izveide, savietojot modeli ar būvniecības darbu grafiku.
Rezultāts: BK, DVP modeļu, 4D BIM simulācijas izveide

 

RĒZEKNES OLIMPISKAIS CENTRS
BIM izmantots: būvniecības posmā. Arhitektūras, būvkonstrukciju un tīklu  projektēšanai no 2D projekta uz 3D modeļiem, detalizācijas izveide. Arhitektūras risinājuma saskaņošana un koordinēšana ar uzsvaru komunikāciju atvērumu koordinēšanai.
Rezultāts: AR, BK, AVK modeļu izveide un sakoordinēšana

 

RĪGAS ANGĻU ĢIMNĀZIJA
BIM izmantots: būvniecības posmā. Būvkonstrukciju pārprojektēšanai un pārnešanai no 2D projekta uz 3D modeli, detalizācijas izveidei, risinājuma saskaņošanai, komunikāciju atvērumu izvietojumu koordinēšanai, risinājuma optimizācijai un atsevišķu elementu apjomu izgūšanai.
Rezultāts: BK un AR modeļa izveide

 

DEGRADĒTĀS TERITORIJAS PĀROGRES INDUSTRIĀLĀ PARKA REVITALIZĀCIJA
BIM izmantots: būvniecības posmā. Būvkonstrukciju projektēšanai, aprēķinu pārbaudei un optimizācijai, modeļu koordinēšanai un detalizācijas izstrādei.
Rezultāts BK modeļu izveide, to koordinēšana, aprēķina modeļu pārbaude

 

MĀRUPES PAMATSKOLAS PIEBŪVE UN SPORTA LAUKUMA IZBŪVE
BIM procesu izmantošana projekta sākotnējā projektēšanas fāzē:
Projektēšanas laikā BIM procesu apmācība iesaistītām projektēšanas pusēm, modeļu izveide no 2D projekta atsevišķām disciplīnām, modeļu pārbaude, savstarpējais koordinēšanas process, apjomu izgūšana.
Projektēšanas posma rezultāts: Izstrādāts BEP. Izstrādāti AR, BK, UK, EL, AVK disciplīnu BIM modeļi, sakoordinēts BIM savietotais modelis un atskaite.
BIM izmantošana būvniecības posmā: modeļa tālākā attīstība būvlaukumā detalizācijas izstrādei, plānošanai un būvniecības gaitas statusa kontrolei.
Iegūta Godalga– 2.vieta konkursā “Latvijas Gada balva būvniecība 2019” kategorijā BIM objekts.

 

BIROJU ĒKAS PĀRBŪVE UN TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANA Katlakalna ielā 11E, Rīgā

BIM pielietots: BIM procesu izmantošana projekta projektēšanas fāzē: Uzmērījuma BIM modeļa izveide, BIM modeļu izveide vairākām projekta disciplīnām.
Projektēšanas posma rezultāts: Izstrādāts BEP, LOD Matrica, ESS MAS. Izstrādāti AR, IN, BK, AVK, SM, UK, LKT, IUK, EL disciplīnu BIM modeļi, sakoordinēts BIM savietotais modelis un izveidota atskaite.

Paredzēta turpmākā BIM izmantošana būvniecības posmā: modeļa tālākā attīstība būvlaukumā detalizācijas izstrādei, plānošanai un būvniecības gaitas statusa kontrolei.