Noslēgts līgums par Ādažu Brīvā Valdorfa skolas korpusa projektēšanu un būvniecību

16.05.2024

2024. gada 15.maijā būvniecības uzņēmums “ARČERS” parakstīja līgumu par Ādažu Brīvā Valdorfa skolas jaunā korpusa būvprojekta izstrādi, būvniecību un autoruzraudzību.

Projekta ietvaros tiks veikta teju 2000m2 plašā jaunā korpusa projektēšana un būvniecība, jaunbūve atradīsies līdzās jau esošām Ādažu Brīvā Valdorfa skolas ēkām, Skolas ielā 21, Ādažos.

Noslēgtais līgums paredz veikt projekta izstrādi astoņu mēnešu laikā, pēc tam aptuveni gadu atvēlot būvniecības ieceres realizācijai, būvniecībai.

Jaunbūves divos stāvos plānots izvietot mācību klases, smilšu terapijas telpu, psihologa kabinetu, logopēda kabinetu, plašu pasākumu zāli, ēdamzāli, virtuves bloku, ārsta kabinetu, kā arī vairākas administratīvās telpas, tehniskās un palīgtelpas, kas nepieciešamas mācību procesa nodrošināšanai. Projekta ietvaros plānots veikt autostāvvietas un gājēju celiņu izbūvi, kā arī visa veida inženierkomunikāciju un pieslēgumu vietu izbūvi.  

Ādažu Brīvā Valdorfa skola dibināta 1993. gadā. Tā darbību uzsāka ar pirmajām trim klasītēm un bērnudārza grupiņu. No aptuveni 60 bērnu  kolektīva skola izaugusi par atpazīstamu un  nopietnu izglītības iestādi, kurā šobrīd mācās 466 pamatskolas, vidusskolas audzēkņu un 52 bērnu dārza audzēkņu. Viens no galvenajiem priekšnoteikumiem, lai rastos vēlme mācīties, ir raisīt interesi ne tikai par katru konkrētu mācību priekšmetu, bet par pasauli un tās norisēm kopumā.