Rīgas Angļu ģimnāzijā top moderna piebūve

16.04.2020

Kamēr mūsu jaunā paaudze turpina mācības attālināti, mēs, ievērojot visus ierobežojumus, turpinām darbus Rīgas Angļu ģimnāzijas jaunajā piebūvē.
Esam priecīgi un lepni par iespēju modernizēt un labiekārtot skolas jauno ēku.

Rīgas Angļu ģimnāzija atrodas Pārdaugavā, Zvārdes ielā 1. Skola, kuru agrāk sauca par Rīgas 4. vidusskolu, ir vispārējās vidējās izglītības iestāde, kurā tiek īstenota padziļināta angļu valoda apmācība. 2019./2020. mācību gadā skolā mācās 1065 skolēni. Plānots, ka līdz 2020. gada beigām tiks uzcelta un labiekārtota skolas jaunā piebūve. Ēkā tiks izveidotas mācību telpas 7.-12. klasēm, multifunkcionāli fizikas, ķīmijas, bioloģijas un matemātikas kabineti, auditorijas, laboratorijas un bibliotēka ar inovatīviem informācijas un komunikāciju tehnoloģijas risinājumiem mācību procesa nodrošināšanai.

Detalizētāka informācija par skolu atrodama šeit: https://www.riga.lv/lv/news/pie-rigas-anglu-gimnazijas-top-moderna-piebuve?19255&fbclid=IwAR1DOmpsyPFnoWnYPj67CZNCtyOcliP-VirOW9qN9zPacEUJJF2jYdvCsQs