Rēzeknē uzsākta rekreācijas centra būvniecība

15.04.2021

Kamēr Rēzeknes pilsētā šobrīd notiek aktīvi būvdarbi Kovšu ezera teritorijā, paralēli ir uzsākta rekreācijas centra būvniecība projektā “Rēzeknes rekreācijas centra izveide tūrisma attīstībai”  (projekta Nr. 5.6.2.0/19/I/021). Projekta mērķis ir teritoriju revitalizācija, reģenerējot Rēzeknes pilsētas degradētās teritorijas, nodrošinot video draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu.

Projekta ietvaros paredzēta Brīvības ielas posma no Atbrīvošanas alejas līdz kanālam pārbūve, rekreācijas kompleksa būvniecība, kā arī autostāvvietu un piebraucamo ceļu izbūve, teritorijas labiekārtošana un inženierkomunikāciju izbūve.

Būvdarbus veic SIA “Arčers”, autoruzraudzību veic SIA “ARX arhitekti” un SIA “Projekts 3”. Būvuzraudzība – SIA “Marčuks”.

Tā kā jau ir uzsākti būvlaukuma sagatavošanas darbi un zemes darbi, lūdzam Rēzeknes pilsētas iedzīvotājus ievērot arī izmaiņas satiksmes organizācijā Brīvības ielā. Izmaiņas aplūkojamas pievienotajā satiksmes organizācijas shēmā.

Būsim pacietīgi un jau pavisam drīz būsim liecinieki rekreācijas centra, autostāvvietu un piebraucamo ceļu izbūvei, kā arī teritoriju labiekārtošanai un inženierkomunikāciju izbūvei Kovšu ezera krastā.