2019. gada jūlijs

Projekta īstenošanas termiņš

VAS "Tiesu namu aģentūra"

Pasūtītājs

Būvdarbu veids: Projektēšana, Jaunbūve, Autoruzraudzība

Projektētājs: SIA “Arčers”; “REM Pro”

Adrese: Neretas iela 39, Jēkabpils