2020. gada jūnijs

Projekta īstenošanas termiņš

Stopiņu novada dome

Pasūtītājs

Būvdarbu veids: Jaunbūve

Projektētājs: SIA “AB Krasts”.

Adrese:  Institūta iela 3, Ulbroka