2015.gada septembris

Projekta īstenošanas termiņš

Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca

Pasūtītājs

Būvdarbu veids: Restaurācija

Projektētājs: SIA “Būvinženieru konsultāciju birojs”.

Adrese: Herdera laukums 6, Rīga