2020. gada augusts

Projekta īstenošanas termiņš

Rīgas domes īpašuma departaments

Pasūtītājs

Būvdarbu veids: Rekonstrukcija, Jaunbūve

Projektētājs: GRAF X

Adrese:  Zvārdes iela 1