2020. gada augusts

Projekta īstenošanas termiņš

Rēzeknes pilsētas dome

Pasūtītājs

Būvdarbu veids: Jaunbūve

Projektētājs: SIA “REM PRO”

Adrese: Stacijas iela 30b, Rēzekne