2017. gada jūlijs

Projekta īstenošanas termiņš

SIA "STARJT"

Pasūtītājs

Būvdarbu veids: Pārbūve

Projektētājs: “SIA “Zenico projekts”

Adrese: Brīvības iela 214i, Rīga