2013.gada septembris

Projekta īstenošanas termiņš

Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts "Silava"

Pasūtītājs

Būvdarbu veids: Pārbūve

Projektētājs: SIA „ADK projekti”

Adrese: Rīgas iela , Salaspils