2015.gada novembris

Projekta īstenošanas termiņš

Jelgavas novada pašvaldība

Pasūtītājs

Būvdarbu veids: Restaurācija

Projektētājs: Ēriks Cērpiņš, SIA “Nams 3”

Adrese: Elejas muižas parks, Jelgava