2022.gada augusts

Projekta īstenošanas termiņš

SIA "Getliņi EKO"

Pasūtītājs

Biroja ēkas CSA poligonā “Getliņi” piebūve (jaunbūves) un esošās biroja ēkas pārbūves projektēšana un būvniecība

Projekta veids: Jaunbūve/Rekonstrukcija

Autoruzraudzība: SIA “Gints un kolēģi”

Būvuzraudzība: SIA “P.M.G”

Adrese: Kaudzīšu iela, Stopiņu novads