2014. gada novembris

Projekta īstenošanas termiņš

Privāts

Pasūtītājs

Būvdarbu veids: Pārbūve, Jaunbūve

Projektētājs: SIA “5.iela”

Adrese: Vaiņodes iela 1, Rīga