Nosvinēti Spāru svētki Rekreācijas centram Rēzeknē

29.04.2022

29.aprīlī,  klātesot Rēzeknes valstspilsētas domes priekšsēdētājam A. Bartaševicam, Rēzeknes domes deputātiem, “ARX arhitekti” arhitektei D. Bikšei, būvuzraugiem A. Marčukam un I. Volkam, kā arī SIA “Arčers” valdes priekšsēdētājam K. Balgalvim un valdes loceklim J. Tarkšam, norisinājās Spāru svētki Rekreācijas centra jaunbūvei Kovšu ezera krastā, Rēzeknē, kam par godu ēkas augstākajā punktā pacelts spāru vainags. 

Projekta ietvaros paredzēta Brīvības ielas posma no Atbrīvošanas alejas līdz kanālam pārbūve, rekreācijas kompleksa SPA ēkas būvniecība, autostāvvietu un piebraucamo ceļu, gājēju celiņu izbūve, teritorijas labiekārtošana un inženierkomunikāciju izbūvi.

Rēzeknes valstspilsētas domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs pateicās visiem būvniecības procesa dalībniekiem par ieguldīto darbu: “Topošais rekreācijas centrs būs vēl viens posms, veidojot labiekārtotu vidi pie Kovšu ezera. Un tādējādi mūsu pilsēta jau nākamajā gadā kļūs par vēl pievilcīgāku atpūtas vietu ne vien rēzekniešiem, bet arī tūristiem, veicinot Rēzeknes atpazīstamību un tūrisma nozares attīstību.”

Kārlis Balgalvis, SIA “Arčers” valdes priekšsēdētājs: “Būvniekiem spāru svētki vienmēr ir īpašs notikums. Šie svētki simboliski iezīmē brīdi, kad apjomīgākie būvdarbi ir paveikti un būvniecība pāriet nākamajā fāzē. Ierasti šis ir svinīgs notikums visām iesaistītajām pusēm –  gan jaunajiem mājas saimniekiem, gan būvniekiem, gan projektētājiem, būvuzraugiem.”Arčeram” vienmēr ir prieks atgriezties Rēzeknē, realizēt jaunus objektus, īstenot jaunas ieceres, tādejādi sniedzot savu artavu pilsētas attīstībā un izaugsmē!”

Foto – Rēzeknes valstpilsētas pašvaldība

Būvdarbus objektā veic SIA “Arčers”, pasūtītājs – Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība, autoruzraudzību veic SIA “ARX arhitekti” un SIA “Projekts 3”. Būvuzraudzība – SIA “Marčuks”.