Noslēgts līgums par Komandu sporta spēļu halles izbūvi

11.01.2023

Aizvadītā gada nogalē SIA “Latvijas Nacionālais sporta centrs” un būvniecības uzņēmums “Arčers” noslēdza līgumu par Komandu sporta spēļu halles jaunbūves izbūvi Krišjāņa Barona ielā 99C, Rīgā. 

Projekta ietvaros tiks izveidota Komandu sporta spēļu halle ar trim transformējamiem laukumiem un tribīnēm, kā arī vieglatlētikas un smagatlētikas sektoriem. Jaunās halles sešos virszemes stāvos un vienā pazemes stāvā paredzētas telpas sporta infrastruktūras atbalsta funkciju nodrošināšanai – komandas sporta spēļu zāles, sportistu, treneru un tiesnešu ģērbtuves, treniņu un trenažieru zāles, sporta medicīnas telpas, komerctelpas, sportistu dienesta viesnīca, kā arī administratīvās biroja telpas un palīgtelpas ēkas pagrabstāvā. Pēc būvdarbu veikšanas plānots atjaunot ap ēku esošo zaļo zonu, zālienu, iestādīt jaunus kokus un veidot apstādījumu zonas.

Jaunās ēkas kopēja platība paredzēta 12 160,20 kvadrātmetri, tās fasādes apdares risinājumi izvēlēti, respektējot Rīgas Vēsturiskā centra un zemes gabalam apkārt esošo apbūvi. Īpaša uzmanība projektā pievērsta vides pieejamības risinājumiem, tādejādi atvieglojot objekta pieejamību un orientēšanos telpā cilvēkiem ar kustību, dzirdes vai redzes traucējumiem.

Komandu sporta spēļu halle projektēta tā, lai tā varētu tikt izmantota komandas sporta spēļu vajadzībām gan treniņprocesu, gan starptautisko sacensību nodrošināšanai, ievērojot konkrēto sporta veidu starptautisko sacensību noteikumus – basketbolam, volejbolam, handbolam, florbolam, telpu futbolam. Ēku paredzēts izmantot daudzfunkcionāli, arīdzan, kā koncertu, izstāžu u.c. kultūras pasākumu norises vietu. Tribīnēs paredzēts vietas līdz 2956 skatītājiem.

Noslēgtā līguma summa ir 20 841 249.27 eiro bez PVN.

Jaunās halles projekta autors – “OZOLA & BULA, arhitektu birojs”.

Jaunizveidoto sporta infrastruktūru ikdienā izmantos profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu izglītojamie, kā arī apkārtējo izglītības iestāžu audzēkņi. Komandu sporta spēļu hallē norisināsies arī dažādu komandu sporta spēļu izlašu treniņprocess Komandu sporta spēļu halles projekta īstenošana veicinās jaunatnes komandu sportu attīstību, sniedzot iespējas nodrošināt arī plašu jaunatnes sacensību norisi.