Daudzfunkcionāls sociālo pakalpojumu centrs

15.04.2021

Smiltenes novada dome 2021. gada 19. martā parakstīja būvniecības līgumu par daudzfunkcionāla sociālo pakalpojumu centra un grupu dzīvokļu ēku pārbūvi projektā Nr. 9.3.1.1/19/I/049 „Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Smiltenes novadā”.

Projekta mērķis ir attīstīt jaunus infrastruktūras risinājumus sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai Smiltenes novadā. Projekta ietvaros Dakteru ielā 14A, Smiltenē, plānots pārbūvēt šobrīd neizmantotas un pārbūvējamas būves par daudzfunkcionālu sociālo pakalpojumu centru, kurā būs iekļauts: dienas aprūpes centrs pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (turpmāk – GRT), specializētas darbnīcas pilngadīgām personām ar GRT, dienas aprūpes centrs bērniem un sociālās rehabilitācijas centrs, kur bērni ar funkciju traucējumiem saņems sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Savukārt Dakteru ielā 14B, Smiltenē esošo dzīvojamo māju plānots pārbūvēt par grupu dzīvokļu ēku personām ar GRT.

Būvprojektu „Daudzfunkcionāla sociālo pakalpojumu centra ēkas pārbūve” izstrādāja SIA „Baltex Group”. Līgums par būvdarbu veikšanu noslēgts ar SIA „Arčers” par piedāvāto līgumsummu 2 979 017,27 EUR bez PVN. Būvuzraudzību veiks SIA „Marčuks”, līgumsumma 21 521,00 EUR bez PVN. Projektu plānots realizēt līdz 2022.gada decembrim.

Jaunā Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra un grupu dzīvokļu ēkas būvniecība ir daļa no deinstitucionalizācijas norises Smiltenes novadā, kura mērķis ir palīdzēt cilvēkiem ar garīga rakstura un funkcionāliem traucējumiem iekļauties sabiedrībā, saņemot sabiedrībā balstītus pakalpojumus, nevis viņus nošķirt no sabiedrības, ievietojot speciālās aprūpes iestādēs jeb institūcijās. Dienas aprūpes centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (turpmāk – FT) dos iespēju nodrošināt sociālos pakalpojumus, kur bērniem attīstīt sociālās prasmes un pavadīt brīvo laiku atbilstoši bērna spējām, saņemt speciālistu atbalstu, kas ilgtermiņā var uzlabot katra bērna un visas ģimenes dzīves kvalitāti. Pilngadīgām personām ar GRT dos iespēju izmantot vispārējās pieejamības pakalpojumus, sniegt sociālo atbalstu pamatprasmju uzturēšanai un attīstīšanai. Plānots veidot specializētas darbnīcas personām ar GRT, kur apgūt darba iemaņas, piemēram, kokapstrādes un šūšanas amatu prasmes, kas nākotnē šiem cilvēkiem varētu palīdzēt iekļauties darba tirgū. Savukārt Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrā bērniem ar FT plānots sniegt dažādus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus (mākslas un mūzikas, kustības, tomatis, silto smilšu terapijas un dažādi fizioterapijas metožu pakalpojumi). Centra telpās varētu notikt arī bērnu ar FT un viņu ģimeņu atbalsta grupu nodarbības.

Jāpiemin, ka pakalpojumus saņems arī projekta „Vidzeme iekļauj” ietvaros individuāli izvērtēti bērni ar FT un pilngadīgas personas ar GRT, pēc individuālā atbalsta plāna sastādīšanas. Ēkā tiks nodrošinātas vides pieejamības prasības personām ar FT un GRT. Tāpat katram pakalpojumam paredzētās telpas būs nodalītas viena no otras ar atsevišķām ieejām no vestibila. Blakus ēkā izveidos grupu dzīvokļus, kuri nodrošinās mājokli un atbalstu sociālo problēmu risināšanā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (16 vietas), kurām ir objektīvas grūtības dzīvot patstāvīgi, bet nav nepieciešama atrašanās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.  Pakalpojums plānots Smiltenes novada iedzīvotājiem.