“Arčers” turpina atbalstīt talantīgākos studentus ar stipendijām

27.10.2022

Izglītības atbalsts ir viena no mūsu galvenajām prioritātēm, tādēļ ik gadu atbalstām talantīgākos studentus ar stipendijām. Arīdzan šis gads nav izņēmums un sadarbībā ar Latvijas Universitātes fondu šogad stipendiju “Ceļamaize Arčers” saņēma četri inteliģenti, aktīvi, aizrautīgi un mērķtiecīgi jaunieši – Baiba Kūle, Emīls Šmits, Reinis Isaks un Ričards Bulavs.

Stipendija “Ceļamaize” ir  izcilības stipendija Latvijas Universitātes (LU) bakalaura studiju pirmā kursa studentiem visās zinātņu jomās,  kuriem, pabeidzot vidusskolu, ir teicamas sekmes mācībās un augsti sasniegumi arī aktivitātēs ārpus mācību procesa.

Baiba Kūle ir LU Juridiskās fakultātes 1.kursa studente, ar augstu  atbildības sajūtu pret sevi un apkārtējiem. Baibas lielākais talants ir teicamas komunikācijas prasmes un argumentēšanas spējas, kas lieti noderējis debašu karjerā un darbā vidusskolēnu valdē. Neraugoties uz sasniegumiem gan nacionāla, gan starptautiska līmeņa debašu turnīros, visvairāk jauniete lepojos ar faktu, ka veiksmīgi pabeigusi Starptautiskā Bakalaurāta programmu, kas viena no akadēmiski intensīvākajām programmām pasaulē.

Stipendija, Baibas prāt, ir tiešs pierādījums tam, ka viņas uzcītība ir ievērota un novērtēta. Studiju gaitā stipendija kalpos kā motivācija čakli strādāt. Stipendija ir arī būtisks finansiāls atvieglojums, kas ļaus koncentrēties uz mācībām.

Emīls Šmits izvēlējies mācības uzsākt LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātē. Emīls sevi raksturo kā ļoti zinātkāru. Jau kopš agras bērnības viņu nodarbina jautājums kā norit dažādi procesi pasaulē. Vidusskolas gados piedalījies gandrīz  katrā olimpiādē visdažādākajās jomās, taču labākie sasniegumi allaž bija ekonomikā. 2021. gadā Emīlam bija tas gods pārstāvēt Latvijas valsti Starptautiskajā ekonomikas olimpiādē, kā arī izcīnīt sudraba medaļu. Savus spēkus jaunietis izmēģinājis arī pētniecības jomā, izstrādājot  zinātniski pētniecisku darbu par plastmasas pirolīzi, par darbu saņēmis II pakāpes atzinību valsts skolēnu Zinātniski pētniecisko darbu konferencē. Kā savu nesenāko sasniegumu Emīls min uzvaru televīzijas šovā “Gudrs, vēl gudrāks”.

Stipendijas iegūšana Emīlam nozīmē mierīgāku prātu par esošo energoresursu cenu kāpumu un iespēju visu savu laiku veltīt studijām.

Reinis Isaks arīdzan ir LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes 1.kursa students, kurš  sevi dēvē par jaunieti ar plašu interešu loku. Viņu interesē aktīvs dzīvesveids, māksla un mūzika. Jau kopš vidusskolas vislielākā interese Reinim ir par matemātiku. Šis priekšmets puisi saista, jo tas ir ne tikai izaicinošs un prātu attīstošs, bet arī interesants, daudzveidīgs un tajā iedziļinoties var atklāt daudzas likumsakarības.  Arī lielākie sasniegumi Reinim saistās tieši ar matemātiku. Visus vidusskolas gadus jaunietis piedalījies matemātikas olimpiādēs,  pakāpeniski uzlabojot savu sniegumu – izcīnījis godalgotas vietas gan Rīgas pilsētas, gan valsts mēroga olimpiādēs. Emīls pabeidzis mācības Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas fagota klasē, piedalījies vairākos pūšamo instrumentu konkursos un saņēmis godalgotas vietas.

Stipendijas iegūšana Reinim nozīmē sasniegumu un prasmju novērtēšanu. Tas ir liels pagodinājums. Stipendija veicinās vēl vairāk pievērsties matemātikas studijām, kā arī iesaistīties LU sabiedriskajā dzīvē, projektos, pasākumos un aktivitātēs. Ar savu uzcītību grib pierādīt to, ka šī stipendija nav piešķirta veltīgi. Izcilības stipendija “Ceļamaize”  motivēs studentu darboties ar vēl lielāku atdevi.

Ričards Bulavs ir LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes students, kurš savu dzīvi pēdējā gada laikā izmainījis par 180 grādiem. Atsakoties no savas sportista karjeras, puisis ilgu laiku nebija pārliecināts, ko vēlas dzīvē darīt tālāk. Iemācījies, ka smagi lēmumi noved pie jauna sākuma. Šis solis puisim lika ļoti ātri pieaugt un uzņemties atbildību par sevis izdarītajām izvēlēm. Ričarda lielākais sasniegums ir viņa apņēmība un atbildība par lietām, ko dara. Reinis izveidojis savu Youtube kanālu ar nosaukumu ”Gandrīz_Pabeigts”. Jaunietis vienmēr uzņemas darīt daudz, jo dzīvo ar pārliecību –  vairāk darīsi vairāk izdarīsi, ko pierāda arī praksē, veiksmīgi apvienojot savu sirdslietu ar studijām, un aktīvi darbojoties LU pašpārvaldē.

Stipendijas iegūšana Ričardam ir pierādījums, ka dzīvē ir uz pareizā ceļa un, ka, ieguldot darbu, var izdarīt jebko. Šī stipendija ir liels pagodinājums tam, ka Latvijas Universitāte puisi atbalsta un ļauj turpināt attīstīties. Ričards ir izvēlējies savus sapņus un mērķus, un turpinās strādāt, lai pēc iespējas ātrāk sapņi kļūtu par realitāti.

Vēlam jauniešiem neapstāties pie sasniegtā, ar tik pat dzirkstošām acīm un neapsīkstošu enerģiju doties iekarot arvien jaunas virsotnes!