Arčers iestājas par Latvijas sporta attīstību, noslēdzot izlīgumu ar Latvijas Futbola federāciju (LFF).

09.11.2020

Latvijas Futbola federācijas (LFF) prezidents Vadims Ļašenko un būvkompānijas SIA “Arčers” valdes loceklis Mārtiņš Lāma vienojušies par izlīgumu abu pušu civillietā par nerealizēto stadiona būvniecības projektu Kr. Barona ielā Rīgā, 6. novembrī parakstot attiecīgu izlīguma dokumentu.

Abas puses, veicot pārrunas pēc nesenā tiesas sprieduma, kas bija nelabvēlīgs LFF un paredzēja 363 508,53 eiro kompensācijas izmaksu SIA “Arčers”, nonākušas pie kopīga viedokļa, ka LFF un SIA “Arčers” ir vairāk kopīgā nekā atšķirīgā – gan SIA “Arčers”, gan LFF iestājas par Latvijas sporta attīstību. SIA “Arčers” to ir pierādījis, vairāku gadu garumā novirzot ievērojamus finanšu līdzekļus dažādu Latvijas sporta veidu atbalstam, savukārt LFF vadība ir pārliecinājusi, ka tā tiesvedībā zaudēto naudas summu neizmaksās SIA “Arčers”, bet lietderīgi izlietos jauno futbolistu attīstībā, tai skaitā sporta aktivitātēm nepieciešamās infrastruktūras uzlabošanā.

Abas puses vienojušās izbeigt pastāvošo tiesisko strīdu pilnā apmērā, kā arī atsakās no jebkādām savstarpējām pretenzijām. Izlīgums nosaka, ka LFF nemaksā SIA “Arčers” ar spriedumu par labu “Arčers” piedzītos zaudējumus, kā arī LFF atsakās no jebkādiem prasījumiem pret SIA “Arčers”.

“Esmu patiesi gandarīts, ka pārrunu ceļā ar SIA “Arčers” nonācām pie secinājuma, ka sporta un futbola attīstība ir liekama daudzkārt augstāk par principiālu taisnības skaidrošanu. Mēs atzīstam, ka neīstenotajā stadiona būvniecības projektā LFF varēja plānus un ieceres realizēt veiksmīgāk. Tā visām iesaistītajām pusēm bija rūgta pieredze,” pauž LFF prezidents Vadims Ļašenko. “Panākumi futbolā un biznesā ir iespējami tikai tad, ja visi šajā procesā iesaistītie cenšas darīt visu no sevis atkarīgo, lai stiprinātu savstarpējo ilgtermiņa sadarbību, kuras pamatā ir cieņpilnas attiecības. Vienošanās par šo izlīgumu tam ir kā lielisks apliecinājums. SIA “Arčers” izprot šobrīd Latvijā un pasaulē esošo situāciju ar Covid-19 pandēmiju un tās izraisītājām sekām, kas jo īpaši smagi skar sporta jomu. Atbalsts sportam ir būtiskāks par vēsturiskām nesaskaņām, un pašlaik sportam šāds atbalsts ir vitāli nepieciešams. Panāktais izlīgums ļaus ietaupītos līdzekļus ieguldīt Latvijas futbolam svarīgu segmentu izaugsmē, un par to vēlreiz izsaku pateicību SIA “Arčers” vadībai.”

SIA “Arčers” valdes loceklis Mārtiņš Lāma: “ Kad pirms pieciem gadiem uzņēmums “Arčers” parakstīja līgumu ar Latvijas Futbola federāciju, publiski solījām pildīt savas saistības, par spīti jebkādiem iespējamiem sarežģījumiem, kas pasūtītājam varētu rasties projekta īstenošanas gaitā, jo patiesi gribējām dot savu ieguldījumu Latvijas futbola attīstībā. Bijām gatavi sarežģījumiem un grūtībām, taču – ne faktam, ka noslēgtas līgumattiecības var neuzskatīt par saistošām. “Arčers” vēršanās tiesā bija principiāla. Mums bija svarīgi radīt precedentu arī citiem uzņēmējiem – tiesā pierādītu nostāju, ka šāda prakse nav pieļaujama. Esam gandarīti par tiesas lēmumu un abu pušu spēju panākt mierizlīgumu. Arī tāpēc, ka uzņēmuma “Arčers” mērķis nekad nav bijis iedzīvoties uz sporta rēķina. Ņemot vērā šo nostāju un saprotot, cik sarežģītā situācijā tiesas lēmums nostāda Latvijas Futbola federāciju, uzskatām, ka tiesā pielemtās naudas vienīgais pareizais izlietojums ir tās novirzīšana Latvijas jauniešu un bērnu futbolam. Īpaši vēlos izcelt jaunā LFF prezidenta spējas vest šīs sarežģītās sarunas un pārliecināt mūs par izlietoto līdzekļu noderību Latvijas bērnu un jauniešu futbola attīstībai, kuri ir Latvijas futbola nākotne. SIA “Arčers” novēl Latvijas Futbola federācijai veiksmi un izdošanos, un tāpat kā visi līdzjutēji cer uz Latvijas futbola renesansi!”