2019 / July

Projekta īstenošanas termiņš

VAS "Tiesu namu aģentūra"

Client

Type of construction work: Design, construction, author’s supervision

Designer: SIA “Arčers”

Address: Neretas iela 39, Jēkabpils