2022. gada decembris

Projekta īstenošanas termiņš

Smiltenes pilsētas dome

Pasūtītājs

Projekta veids: Pārbūve

Projektētājs: SIA Baltex Group

Adrese: Dakteru iela 14A