Darbus, kas ietekmē apkārtējo vidi, SIA Arčers realizē un nodrošina, stingri ievērojot likumdošanas prasības un īstenojot vides pārvaldības sistēmu, kas tiek īstenota saskaņā ar LVS EN ISO 14001:2015 standartu. Vides pārvalde izpaužas kā konsekventa likumdošanas prasību un iekšējo noteikumu izpilde vides saglabāšanas un resursu taupīšanas nolūkos. Vides prasību ievērošana un resursu efektīva izmantošana tiek patstāvīgi uzraudzīta un ekonomisko iespēju robežās uzlabota.

Uzņēmuma saimnieciskā darbība notiek, jebkurā procesā izvērtējot arī vides piesārņošanas risku. SIA Arčers ir līdzatbildīgs par apkārtējo vidi, tāpēc to saudzē un izmanto videi iespējami draudzīgākas tehnoloģijas un materiālus, vienlaikus ievērojot līdzsvarotu samēru starp sakārtotas vides uzturēšanu un uzņēmuma ekonomiskajām interesēm.

Uzņēmumā ražotās stiklotās konstrukcijas  ir mūsu ieguldījums vides resursu saglabāšanā, jo konstrukciju siltumtehniskās īpašības nodrošina siltumenerģijas patēriņa samazināšanos. Turklāt ražošanas atgriezumi un būvgruži tiek pakļauti šķirošanai un otrreizējai pārstrādei.

 

Vides mērķi:

Atklāt vides uzlabošanas potenciālu gan ražošanas un montāžas darbos, gan būvdarbos, gan pašā pārvaldības sistēmā, un īstenot to atbilstoši vides pārvaldības prasībām un uzņēmuma ekonomiskajām interesēm.

 

LVS EN ISO 14001:2015


 

 

Arčers