SIA Arčers pārvaldība atzīst arodveselības un darba drošības nozīmi uzņēmuma vides sakārtošanā un uzņemas saistības ievērot valsts likumdošanas aktu, standarta OHSAS 18001:2007 un noteikumu prasības un lēmumu pieņemšanā, kas ir saistīti ar darba vides izmaiņām, uzaicināt darba ņēmēja pārstāvjus un ievērot viņu viedokļus.

Darbinieki tiek aicināti aktīvi piedalīties visos arodveselības un darba drošības plānošanas darbos un savus pienākumus pildīt atbilstoši plānotajiem mērķiem un uzdevumiem. Atbildība par arodveselību un darba drošību ir jāuzņemas visiem organizācijas darbiniekiem bez jebkādiem izņēmumiem saskaņā ar apstiprināto pienākumu, atbildību un pilnvaru sadalījumu.

Arodveselības un darba drošības politika stikloto konstrukciju ražošanas un montāžas darba vidē vislielāko uzmanību pievērš tehnoloģisko operāciju drošas izpildes garantēšanai, tostarp, metināšanas un griezējinstrumentu uzturēšanai lietošanas kārtībai, nepieciešamo aizsardzības līdzekļu uzstādīšanai potenciāli bīstamām iekārtām, pareizai rīcībai ar materiāliem un saskarsmē ar potenciāli bīstamām vielām, personāla nodrošināšanai ar individuālās aizsardzības līdzekļiem.

Arodveselības un darba drošības politika būvniecības darbu izpildē izpaužas kā konsekventa darba aizsardzības pasākumu organizēšana un darba vietu iekārtošana atbilstoši prasībām, kādas ir izvirzītas būvlaukumiem, visu būvniecības dalībnieku pienākumu un atbildību sadalījumu visās būvniecības darbu stadijās, sākot ar vietas izpēti un projekta sagatavošanas posmiem un beidzot ar aizsardzības plānu izstrādāšanu un dokumentācijas uzturēšanu

 

Arodveselības un darba drošības mērķi:

Pārvaldīt uzņēmuma darbību tā, lai novērstu jebkādus veselības apdraudējumus, tuvinot negadījumu un ievainojumu skaitu nulles līmenim.

Apzināt katras darba vietas potenciālos veselības apdraudējumus un veikti pasākumus apdraudējuma likvidēšanai vai mazināšanai tādā līmenī, kas neietekmē darbinieku dzīvību vai veselību.

 

Kompetentā institūcija

 

2014. gada martā LR Labklājības ministrija piešķīra SIA „Arčers” Darba aizsardzības daļai kompetentās institūcijas statusu. Līdz ar to uzņēmumam ir tiesības sniegt darba aizsardzības pasākumu pakalpojumus, kā arī apmācīt šajā jomā citus uzņēmumus un to darbiniekus.

 

 

OHSAS 18001:2007
 
 
 
 

Uzņēmuma Arčers sasniegumi drošas darba vides un efektīvas darba aizsardzības sistēmas izveidošanā izpelnījusies pozitīvas atsauksmes Eiropas mērogā.

 

Arčers