Dalība organizācijās

 
 
Latvijas Būvuzņēmēju partnerība
 
 
 

Publiskās privātās partnerības asociācija