SIA Arčers ražošanas un darbu kvalitāte ir nodrošināta ar kvalitātes pārvaldības sistēmas prasību konsekventu ievērošanu. Kvalitātes pārvaldības sistēma uzturēta saskaņā ar LVS EN ISO 9001:2015 standartu, un tā tiek pastāvīgi analizēta, ar mērķi atklāt uzlabošanas iespējas gan konstrukciju ražošanā un montāžā, gan būvdarbiem, gan pašai integrētajai pārvaldības sistēmai. Klienta vēlmju ievērošana, precīza pasūtījuma izpilde, produkta kvalitāte un uzņēmuma ekonomisko interešu maksimāla sasaiste – ir galvenie uzņēmuma darbības vadmotīvi.

Kvalitātes politika izpaužas kā attiecīgo struktūru un speciālistu aktīva līdzdalība pasūtījuma nosacījumu noformulēšanā, sākot ar līgumu prasību saskaņošanu, kvalificētu darbu izpildītāju un kvalitatīvu materiālu izvēli, stratēģisko un operatīvo plānošanu, pasūtījumu izpildes regulāru un sistemātisku pārskati. Turklāt, par šo struktūru uzdevumu tiek uzskatīts arī nozares zinātnes un tehnikas sasniegumu pastāvīga analīze, ar mērķi ieviest jaunas tehnoloģijas, uzlabot darba organizāciju.

 
ISO 9001:2015
 

 

Arčers