Iepriekšējais Nākamais Aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Lielvārdes militārajā lidlaukā

Pasūtītājs: NBS Nodrošinājuma pavēlniecības 2.reģionālais nodrošinājuma centrs.

Darbu izpildītājs: personu apvienība, kurā ietilpst SIA "Arčers" ( Latvija) un "Intelcan Technosystems Inc."( Kanāda).

Iepriekšējais

Aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Lielvārdes militārajā lidlaukā

Līgums paredzēja navigācijas aprīkojuma, lidlauka meteoroloģisko un radio sakaru iekārtu projektēšanu, izgatavošanu, uzstādīšanu, vienotas sistēmas izveidi un testēšanu.

"Arčers" nodrošināja projektēšanu, nepieciešamo infrastruktūras un inženiertehnisko komunikāciju izveidi lidlaukā, kā arī īstenoja projekta kopējo vadību un darbu koordināciju.

"Intelcan Technosystem Inc." integrēja visas specifiskās iekārtas vienotā struktūrā un tās testēja.

Aprīkojuma piegādātāji: Vācijas, Somijas, Norvēģijas, Kanādas u.c. valstu kompānijas.

Nākamais
Arčers