Iepriekšējais Nākamais Īslaicīgās aizturēšanas vieta Daugavpils cietoksnī

Īslaicīgās aizturēšanas vieta Daugavpils cietoksnī

Trīsstāvu monolītā dzelzsbetona ēka aprīkota ar modernām ārējās un iekšējās drošības sistēmām. Ēkas arhitektoniskā iecere, būvniecības
un drošības sistēmu risinājumi ļauj iztikt bez speciāla nožogojuma, taču izslēdz aizturēto personu jebkādu kontaktu iespēju ar ārpasauli. Jaunbūves projekts, būvapjoms, izmantotie materiāli respektē vēsturiskos cietokšņa apbūves parametrus.

Jaunbūve  atbilst  ES noteiktajiem drošības, kontroles un personu uzturēšanās apstākļu standartiem. Līdz ar to aizturēšanas vietas jaunbūvei
Daugavpils cietoksnī šobrīd nav līdzvērtīgas šādas specifikas būves nekur citur Latvijā. Nākamais
Arčers