Iepriekšējais Nākamais Radiācijas vārti Ventspils brīvostā

Radiācijas vārti Ventspils brīvostā

 Radiācijas vārti Ventspils brīvostas ģenerālkravu terminālī SIA “Noord Natie Ventspils terminals”

Objekta projektētājs, būvuzraudzība - „Tetra Tech EC, Inc.”
Iekārtu uzstādīšanas pārraudzības pocess-  „Sealaska Environmental Services LLC”.
Abas ASV kompānijas šā projekta realizācijai apvienojušās pilnsabiedrībā „SES TECH Global Solutions”.

Radiācijas vārti ir ierīce, ar kuras palīdzību tiks pārbaudīta kravu radioaktiviāte.

Nākamais
Arčers