SIA "Rīgas Satiksme"

Galvenā korpusa sadzīves bloka rekonstrukcija.
Rīga, 2008.

Nākamais
Arčers