Boju muzejs

Rekonstrukcija,
Liepājas novads, 2006.

Nākamais
Arčers