Dzīvojamā ēka

Rekonstrukcija
Rīga, 2004.

Nākamais
Arčers