Parakstīts līgums par jaunas piebūves projektēšanu un būvniecību Mārupes pamatskolai

01.03.2019, 11:51

Piektdien, 1.martā, Mārupes novada dome parakstīja līgumu ar SIA “Arčers” par Mārupes pamatskolas jaunās piebūves un sporta laukuma projektēšanu, būvniecību un autoruzraudzību. Līgumu parakstīja Mārupes novada domes priekšsēdētāja vietniece Līga Kadiģe, SIA “Arčers” valdes locekle Maija Baltgalve un SIA “Arčers” valdes loceklis Mārtiņš Lāma.

SIA “Arčers” tiesības slēgt līgumu ieguva atklāta iepirkumu konkursa rezultātā. Līguma kopējā summa ir 8 397 017 eiro bez PVN, projekta īstenošanai pēc valsts budžeta apstiprināšanas dome plāno ņemt aizņēmumu Valsts kasē.

Mārupes novada domes priekšsēdētāja vietniece Līga Kadiģe: “Man ir patiess gandarījums par lēmumu paplašināt Mārupes pamatskolu, jo mūsu novadā jau vairāku gadu griezumā raugoties ir augstākie dzimstības rādītāji valstī un, neskatoties uz jau veiktajām investīcijām izglītības infrastruktūrā, vēljoprojām trūkst vietas bērniem izglītības pakalpojuma nodrošināšanai. Es tiešām ticu, ka skolas jaunā izglītības iestādes piebūve būs izcils pamats mūsu nākotnei un kalpos par otrajām mājām mazajiem mārupiešiem.”

SIA “Arčers” valdes locekle Maija Baltgalve: “Priecājamies par iespēju ar savu artavu sekmēt Mārupes novada attīstību. Īpašu uzslavu novada dome ir pelnījusi par konkursa prasību izmantot BIM jeb būves informācijas modelēšanas sistēmu projektēšanas laikā. Mūsu pieredze ar BIM liecina, ka tas ļauj racionāli un efektīvi izmantot resursus, kā arī sarežģītu objektu un risinājumu gadījumā palīdz sekmīgāk organizēt būvdarbu procesu. Lielākais izaicinājums būs īsais projekta īstenošanas termiņš, kas ir pakārtots mācību procesam. Tas būs paveicams, ja visas iesaistītās puses mērķtiecīgi strādās kvalitatīvam rezultātam paredzētajā laikā, un mēs tam esam gatavi.”

Plānots, ka būvprojekts tiks realizēts divās kārtās. 1.kārtā tiks uzbūvēta jaunā skolas piebūve, labiekārtota apkārtne, izbūvētas autostāvvietas un rekreācijas zona, savukārt 2.kārtā – izbūvēti āra sporta laukumi. Jaunā piebūve būs 4 stāvu ēka ar kopējo platību 6200 m2. Tajā plānots izvietot 37 mācību klases, laboratorijas un darbnīcas 5.līdz 9.klašu skolēniem, bibliotēku, dejošanas zāli, kā arī telpas atbalsta centram un skolas administrācijai. Tādējādi skolā kopumā tiks nodrošināta iespēja mācības apgūt 1000 skolēniem, kas ir gandrīz divas reizes vairāk nekā šobrīd. 1.kārtas būvdarbus plānots pabeigt līdz 2020.gada 28.augustam, savukārt 2.kārtai būvdarbu beigu termiņš ir 2020.gada 15.decembris.

Arvien pieaugošais jaundzimušo skaits liek Mārupes pašvaldībai nepārtraukti domāt par izglītības infrastruktūras pilnveidošanu, vairāk kā pusi pašvaldības budžeta novirzot izglītības funkciju īstenošanai. Lai uz šī gada 1.septembri nodrošinātu 2012.gadā dzimušajiem bērniem mācību procesam nepieciešamās telpas, šogad līdz augustam Mārupes pamatskolai un Jaunmārupes pamatskolai paredzēts izbūvēt moduļa tipa piebūves. Līdz jaunajam mācību gadam plānots pabeigt Mārupes vidusskolas jaunā korpusa būvniecību, kas tiek īstenota, piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējumu, savukārt, risinot jautājumu par pirmsskolas izglītības pieejamību, šogad tiks uzsākta jauna bērnudārza Jaunmārupē būvprojekta izstrāde.
 


Arčers