Ar "Arčers" atbalstu LU fonda "Ceļamaizes" stipendijas saņēmuši trīs LU studenti

02.11.2018, 12:17

Jau 10. gadu ar "Arčers" atbalstu Latvijas Universitātes fonds piešķir "Ceļamaizes" stipendijas, kas paredzētas LU pirmā kursa studentiem. Arī šogad, 2018./2019. akadēmiskajā mācību gadā, uzņēmuma stipendijas saņēma trīs studenti no astoņiem "Ceļamaizes" stipendiātiem.

LU fonds stipendiju "Ceļamaize" piešķir tiem studentiem, kas vidusskolas mācību periodā pierādījuši sevi akadēmiskajā vidē un aktivitātēs ārpus mācību darba. Stipendiātu vērtēšanas procesā komisija ņēma vēra gan vidusskolas atestātu un centralizēto eksāmenu vērtējumus, gan sasniegumus mācību olimpiādēs Latvijā un ārvalstīs, kā arī studentu sabiedrisko aktivitāti - dalību skolas padomēs un laikrakstos, brīvprātīgo darbu un citas vidējās izglītības ieguves laikā īstenotās aktivitātes.

Uzņēmums stipendijas piešķīra diviem eksakto zinātņu un vienai humanitāro zinātņu studentei. Daniels Marks Heincis, LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes bakalaura studiju programmas "Fizika" 1. kursa students, pārliecināja ar akadēmiskajiem sasniegumiem mācību darbā un olimpiādēs, kā ar skaidru motivāciju sabiedriskajām aktivitātēm studiju gaitās un pēc tam. Andris Romanovskis, Ģeogrāfijas un Zemes zinātnes fakultātes bakalaura studiju programmas "Vides zinātne" 1. kursa students, vidusskolas laikā spējis sasniegt augstus mācību rezultātus, paralēli profesionālā līmenī nodarbojoties ar profesionālo kalnu riteņbraukšanu. Studentu pozitīvi vērtēt ļāva spēja augstā līmenī vienlaikus kvalitatīvi sasniegt dažādus mērķus atšķirīgās jomās.

Arī Alise Švandere, LU Humanitāro zinātņu fakultātes bakalaura studiju programmas "Kultūras un sociālā antropoloģija" 1.kursa studente, vidējās izglītības apguves procesā ieguvusi izcilu eksāmenu un atestāta vidējo vērtējumu rezultātu, kā arī ieguvusi pirmo vietu valstī skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē. Studente par būtiskāko priekšrocību stipendijas saņemšanai gan sauc personīgās rakstura īpašības: prasmi un vēlmi strādāt rūpīgi, centīgi, atbildīgi, godīgi, proti, tā, lai var redzēt, ka rūp.

Stipendiāti ir dažādi, bet visus vieno mērķtiecība, tiekšanās pēc jauniem sasniegumiem un aizrautība tajā, ko dara. Pasākuma gaitā apliecinājumu par stipendijas iegūšanu saņēma nepilns simts visu studiju līmeņu studenti gan no LU, gan Rīgas Tehniskās universitātes (RTU), gan Rīgas Stradiņa universitātes. “Stipendija ir stāsts ne tikai par stipendiātu, bet arī par mecenātu. Katru gadu Latvijas Universitātes mecenātu loks paplašinās – tā ir ne tikai labdarība, bet arī novērtējums LU  darbam,’’ tā stipendiātu sumināšanu iesāka otrās daļas vadītājs, LU absolvents Roberts Rasums, kurš pērn ieguva Ernesta Felsberga piemiņas stipendiju. “Stipendija ir brīnišķīgs papildinājums studijās: tās iegūšana nes ne tikai privilēģijas, bet arī pienākumu būt par cienīgu studentu un stipendiātu. Šis ceļš ir ne tikai privileģēts, bet arī atbildīgs,” turpināja pasākuma vadītājs.


Arčers