Ar "Arčers" atbalstu izdota Elitas Grosmanes grāmata "Rīgas Doms gadsimtu gaitā"

04.12.2017, 15:45
“Kā stabila dominante Rīgas panorāmā cauri vairāk nekā astoņiem gadsimtiem pilsētnieku un tās viesu apziņā nostiprinājies arhitektoniski iespaidīgās, senās celtnes — varenā Rīgas Doma — tēls. Kopš pamatakmens likšanas brīža un monumentālās būves celtniecības pirmsākumiem 13. gadsimtā līdz pat mūsdienām tā nozīme nav mazinājusies, bet drīzāk pieaugusi. Saglabājot sakrālo pamatfunkciju, tā piemērojusies 21. gadsimta muzeālo un muzikālo baudu cienītāju augstajām prasībām. Kā Domam klājies tā garajā mūžā, aplūkots šajā grāmatā,” grāmatas anotācijā norāda tās autore – Elita Grosmane vadošā Mākslas vēstures institūta pētniece, no 1970. gada direktore, žurnāla “Mākslas Vēsture un Teorija” galvenā redaktore, Latvijas Zinātnes padomes pilnvarota eksperte mākslas zinātnē.
 
 
Īpaša loma grāmatas atklāšanā dota “Arčers” projektu vadītājam Aigaram Jekalam, kura vadībā nepilna gada laikā tika veikta Rīgas Doma torņa nostiprināšana iekštelpu restaurācija. Grāmatas vāku līdzās autores vārdiem rotā A. Jekala skatījums uz rekonstrukcijas un restaurācijas procesu: “Rīgas Domu gadsimtu gaitā cēluši dažādu laiku tradīciju turpinātāji. Savu artavu vēstures atjaunošanā ielikuši arī mūsdienu būvniecības speciālisti, izmantojot ne vien 21. gadsimta tehnoloģijas, bet arī autentiskas metodes un roku darbu — tāpat, kā to darīja amata meistari pirms mums. Tā ir īstā restaurācijas būtība — saglabāt to, ko esam pārņēmuši paaudžu paaudzēs, veicot nevis mākslīgu uzlabošanu, bet gan patiesu senatnes atjaunošanu. Novēlu to arī turpmāk atcerēties ikvienam vēsturisku vērtību atjaunotājam, ” aicina “Arčers” projektu vadītājs Aigars Jekals.
 
Grāmatas atklāšanas pasākumā piedalījās arī “Arčers” valdes locekle Maija Baltgalve, kura norādīja Rīgas Doma 800 gadu pastāvēšanas laika nogrieznī nelielo, taču ēkas saglabāšanai nepieciešamo uzņēmuma paveikto atjaunošanu, un pateicās autorei par ieguldīto darbu nozīmīgā grāmatas satura sagatavošanā.

Uzrunu par godu grāmatas atklāšanai klātesošajiem teica arī Rīgas Doma dekāns Elijs Godiņš un priesteris Aivars Līcis, kā arī “Jumavas” valdes loceklis Juris Visockis.
 
 

Arčers