"Arčers" jau devīto gadu centīgiem jauniešiem piešķir Latvijas Universitātes Fonda stipendiju "Ceļamaize"

19.11.2017, 13:26
SIA "Arčers" piešķir stipendijas Latvijas Universitātes 1.kursa studentiem, kuriem jau skolas laika ir vērā ņemami sasniegumi - izcilas sekmes mācībās, sabiedriskās aktivitātes un skaidra motivācija studiju izvēlei.

"Arčers" nodrošināto stipendiju 2017./18. akadēmiskajā mācību gadā saņems trīs LU pirmkursnieki.

Alise Pokšāne (Rīga) - teicami absolvējusi Rīgas 64. vidusskolu. Godam pārstāvējusi savas skolas vārdu un ieguvusi neskaitāmas godalgotas vietas dažādās pilsētas un valsts olimpiādēs, kā arī piedalījusies zinātniskās konferencēs un konkursos.

Šajā mācību gadā Alise uzsākusi studijas Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes Bakalaura studiju programmā “Vēsture”. Par labu tieši vēstures novirzienam meitene izlēmusi pēdējā brīdī pirms mācību uzsākšanas, jo paralēli tika uzņemta arī Rīgas Stradiņu universitātes mediķos. Taču vēsture ir Alises lielā aizraušanās, kas interesējusi un saistījusi kopš mazotnes. Šķirstīt un pētīt enciklopēdijas meitene  sākusi vēl pirms lasīt prasmju apguves.
 
 
Studentes nākotnes plāni vēstures pētniecības ziņā ir ambiciozi, jo viņa vēlētos pievērsties senatnes pētniecībai neierastākā veidā - izmantojot eksaktās metodes. Šobrīd savas tālākās pētnieciskās ieceres Alise vēlas saistīt ar paleoantropoloģiju, kas nebūt nav tipiski vairumam vēstures studentu, un lai to sasniegtu, būs jāapgūst daudz, daudz jauna.
 
Eva Kuciņa (Daugavpils) pērn beigusi mācības Daugavpils 12. vidusskolā, padziļināti apgūstot matemātikas un dabas zinātņu programmas. Vidusskolas laikā Eva iesaistījusies gan skolas, gan ārpusskolas aktivitātēs, bijusi mācību iestādes domes pārstāve, ieguvusi gada skolēna titulu, bijusi daļa no skolas teātra kolektīva, iesaistījusies brīvprātīgo darbā, arī 2016. gadā saņēmusi Baltic American Freedom Foundation stipendiju, lai  dotos uz ASV un vienu mēnesi apgūtu uzņēmējdarbību kopā ar vēl 40 Baltijas valstu studentiem.
 
Šobrīd Eva studē Latvijas Universitātē Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes studiju programmā – Starptautiskās ekonomiskās attiecības. Šo programma meitene izvēlējās, jo tā sniedz plašu ieskatu vairākās jomās vienlaicīgi – ekonomikā, politikā, kā arī vadības zinātnē. Turklāt studiju ietvaros paredzēta prakse, tādējādi, iegūstot bakalaura grādu, Evai būs ne vien akadēmiskas zināšanas, bet arī neliela  darba pieredze un praktiskas iemaņas tālākai dzīvei.
 
 
Savu nākotni šobrīd Eva saista ar diplomātijas jomu un tās tālāku apgūšanu maģistra studijās, taču,iespējams, studiju gaitā plāni un ieceres var arī mainīties.
 
Artūrs Mazarēvičs (Rīga) iepriekšējā mācību gadā absolvējis Rīgas Juglas vidusskolu, kuru godam pārstāvējis piecpadsmit dažādās ķīmijas, fizikas, matemātikas, vēstures un ģeogrāfijas olimpiādēs, tādejādi kļūstot par skolas goda absolventu un saņemot Latvijas Republikas Ministru prezidenta Atzinības rakstu.
 
Šobrīd Artūrs studē Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes bakalaura programmā. Ķīmija ir puiša sirdslieta, kas patiesi interesē un padodas. Viņu vienmēr fascinējis tas, kā viss apkārt esošais tiek veidots, no kā tas sastāv, kāpēc no  konkrētajām vielām un nevis kādām citām.
 

Artūrs vēlas pilnveidot savas zināšanas tādā līmenī, lai nākotnē tās varētu realizēt gan valsts, gan pasaules attīstībai.Ķīmija nav jaunieša vienīgā aizraušanās, viņš aktīvi iesaistījies arī skolas korī, līdzdarbojies skolas skolēnu domē, divus gadus būdams tās prezidents, kā arī brīvprātīgi piedalījies dažādu sporta pasākumu organizēšanā.
 

"Arčers" novēl jauniešiem ieceru piepildījumu un vērtīgus studiju gadus!


Arčers